EELISED

0 Comments

  • Lihtne arvete esitamine. Kergettevõtlus ehk arve teenus annab inimesele paindlikkuse töö osas ning võimaldab töötada mitme tööandja juures näiteks poole kohaga. Saate esitada arveid mitmele kliendile.
  • Paberimajandus puudub. Kergettevõtja on maksustamise mõttes palgasaaja. Kui ettevõtlustegevust peetakse järjepidevaks, peab kergettevõtja sõlmima kohustusliku YEL-kindlustuse (ettevõtja pensionikindlustus).
  • Saab liituda töötukassaga. Füüsilisest isikust ettevõtja saab liituda töötukassaga ja tal on õigus saada YEL-kindlustuse maksmisel ka haigushüvitist.
  • Tasuta registreerimine ja kohustused puuduvad. Kergettevõtjaks saamine ei maksa midagi ega kohusta teid millekski. Saate igal ajal liituda ja koheselt ka arveid esitada. Teenustasu arvestatakse esitatud arvete pealt ning tasutakse laekunud arvetelt.
  • Riskivaba. Saate katsetada oma teadmisi ja oskusi just läbi kergettevõtluse ja seda kõike riskivabalt. Kõiki enda kliente nõustame vajadusel tekkinud küsimustes.
  • Stardiraha jääb alles. Kergettevõtlus ei takista teid hiljem stardiraha taotlemast, kui soovite pärast kergettevõtlust asutada enda ettevõtte.
  • Renditöö. Arve teenuse kasutamine annab hõlpsa lahenduse renditöötajale, kes soovib, et allhanke korras makstaks kõik seaduslikud maksud ja kindlustus.
  • Määrake ise töö hind. Kergettevõtlus on alternatiiv töölevõtmisele, kui ettevõttel ei ole võimalik ega tasuv sõlmida traditsioonilist töölepingut või kui töö on ajutine.