MAKSUD

0 Comments

  • Teie arve summast arvestatakse maha järgmised maksud:
    teenustasu 6%+käibemaks, kindlustustasud 4,15% ( sisaldab juba käibemaksu), teie tulumaksu protsent.
  • Juhul kui soovite, et Teie tulumaks oleks madalam kui 60 %, peate meile esitama enne töötasu väljamakset oma maksuameti tõendi. Seda saate teha ”Esita maksutõend” all , laadides faili üles ja saates meile.
  • Meie kaudu tegutsedes ei vaja Te eraldi kindlustust. Vabatahtliku kindlustuse saate siiski valida omaenda teabe põhjal.
  • Kui töötate elukutsel, mis vajab seadusest tulenevalt erikindlustust, siis meie õnnetusjuhtumi kindlustus ei kehti.
  • Vastutuskindlustus katab kahjud kuni 1 000 000 eurot vastavalt kindlustuse tingimustele. Kindlustatu omavastutus kahju hüvitamiseks on 1 200 eurot. Vastutuskindlustus ei asenda tegevusi, mis nõuavad eraldi kindlustuskaitset vastavalt tööõnnetuste ja kutsehaiguste seadustele.
  • Kui soovite koguda pensioni, peate tasuma YEL kindlustusmakseid. YEL on vabatahtlik, kui Teie aastane tulu ei ületa 8053 eurot ja olete vanuses 18 kuni 67 .