E-R 09:00 -17:00

 

+372 5554 4005

 

lasku@mrlasku.fi

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietojen rekisterinpitäjä mrlasku.fi -selvitysalustalla on MR Lasku OY Suomi rekisteröintikoodi 3152591-8

Hiilitie 7a,3 Vantaa, tunnus 01480 puh. (+372) 5554 4005

sähköposti lasku@mrlasku.fi

1. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS JA TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN PERUSTA

MR Lasku käsittelee henkilötietoja yksinomaan suostumuksella tai lain perusteella. Asiakassuhteen hallintaan, palveluihin, analysointiin ja kehitystarkoituksiin, esim.

 • Käyttäjätietojen ylläpito
 • Käyttäjien valtuuttamien tehtävien suorittaminen, kuten laskujen lähettäminen, palkkojen maksaminen, vakuutusasioiden hoitaminen, perintä
 • Kyselyt, kuten asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Lakien, määräysten tai viranomaisten ohjeiden meille asetettujen velvoitteiden täyttäminen, kuten veroasioiden hoitaminen
 • Henkilötietojen käsittely perustuu MR Lasku OY:n sopimukseen tai oikeutettuun etuun.
 • Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten tarjota kohdistettuja lisäpalveluita.

2. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Ikä
 • Seksiä
 • Ammatti
 • Henkilökohtainen koodi
 • Verotiedot
 • Mahdolliset täytäntöönpanotiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot
 • Asiakastiedot, kuten tiedot asiakkaan valtuuttamista tehtävistä
 • tarvittavat tunnistetiedot ja vuorovaikutukseen liittyvät tekniset käyttötilastot, kuten puhelintallenteet, evästeet ja lokitiedot
 • Tarvittaessa kansalaisuuteen ja työlupaan liittyvät tiedot
 • Tarvittaessa kopio henkilöllisyystodistuksesta

3. SÄÄNNÖLLISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös henkilötietopalveluita tarjoavilta laitoksilta.

4. ASIAKASTIETOJEN ILMOITTAMINEN JA/TAI SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Luovutamme tietoja palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja MR Lasku OY:n puolesta sopimuksessa määrättyjen salassapitovelvollisuuksien ja tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös mm. virastoille, joilla on oikeus päästä käsiksi tietoihin sovellettavan lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja siirretään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) puitteissa. Palveluntarjoajamme ovat velvollisia noudattamaan Euroopan unionin välisen ns. Privacy Shield -politiikan sopimussääntöjä, jotka takaavat riittävän tietosuojan tason. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten ne on kerätty, mutta enintään 10 vuotta rekisteröidyn viimeisestä käyttökerrasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollista suostumustaan. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään kuin on tarpeen lainsäädännöstä tai muista viranomaislähteistä, kuten kirjanpitolaista, johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

6. TIETOSUOJAHALLINNOINTI REKISTERÖINT

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, johon pääsevät vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät.

7. TIETOJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy henkilötietoihinsa, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, rajoittamista tai poistamista sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada meille annetut henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyillä on oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

8. OIKEUKSIEN KÄYTTÖ JA VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän havaitsee, että MR Lasku OY ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvia tietosuojalakeja.

9. Evästeet JA MUUT VERKKOKEKNOLOGIAT

MR LASKU OY:n tietosuojaseloste www.mrlasku.fi -sivustolla kuvaa kuinka käytämme ja käsittelemme tietoja keräämällä tietoja sinusta, kun vierailet verkkosivuillamme. Verkkosivustomme käyttäjänä sallit evästeiden asentamisen tietokoneellesi sallimalla evästeet selaimesi asetuksista. Lue ohjeet evästeiden estämiseen. Tämä tietosuojakäytäntö luotiin 18. elokuuta 2020 ja viimeksi päivitetty 31. tammikuuta 2023. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.

Mitä tietoja keräämme?

Kun vierailet verkkosivustollamme, keräämme sinusta tietoja, jotka liittyvät verkkosivustomme käyttöön ja käyttökokemukseesi, kuten IP-osoitteesi, pääte- ja selaimesi asetukset sekä verkkosivustomme käyttöön.

IP-osoitettasi lukuun ottamatta keräämme henkilötietojasi vain rekisteröityessäsi mrlasku.fi-palveluun tai sellaisissa tapauksissa, kun luovutat henkilötietojasi meille käyttäjänä (esimerkiksi yhteydenottolomakkeella).

Miten käytämme tätä tietoa?

 • Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
 • Jotta verkkosivustomme sisältö näkyy parhaiten käyttämässäsi laitteessa, se on yhteensopiva laitteesi kanssa
 • Valvoaksemme verkkosivustomme käyttöä ja parantaaksemme sen ominaisuuksia ja käyttäjiä
 • Kokea
 • Viestinnän parantaminen ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi suora käyttö markkinoinnissa. Kysymyksiin liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen lasku@mrlasku.fi Mikäli et halua verkkosivujemme tallentavan evästetietoja, voit milloin tahansa kytkeä sen pois päältä itse selaimessasi.

10. TÄRKEÄT ASIAKIRJAT, OHJEET, TOIMENPITEET

MR LASKU OY:n tietosuojaehtojen toimeenpano perustuu seuraaviin asiakirjoihin, menettelytapoihin ja ohjeisiin:

 • Käsittelytoimien rekisteri, joka sisältää kaikki henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät, käsiteltävien henkilötietojen tyypit ja luokat sekä vastaavat käsittelyperusteet.
 • Henkilökohtainen tili, jonka kautta rekisteröity pääsee käsiksi MR Lasku OY:n verkkosivuilla oleviin Henkilötietoihin; voi korjata, muuttaa ja käyttää muita lain ja näiden tietosuojaehtojen mukaisia ​​oikeuksia.
 • MR Lasku OY:n organisatoristen ja teknisten toimenpiteiden käytön periaatteet, joissa on esitetty MR Lasku OY:n toteuttamat toimenpiteet henkilötietojen aina luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

11. YHTEYSTIEDOT JA -TIEDOT

Henkilötietoasioissa voi ottaa yhteyttä MR LaskU OY:hen sähköpostitse lasku@mrlaskufi. Oletamme, että kun aloitat MR Lasku OY:n www.mrlasku.fi -sivuston käytön, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehdot

fiFinnish