E-R 09:00 -17:00

 

+372 5554 4005

 

lasku@mrlasku.fi

KÄYTTÖEHDOT

 1. Mrlaskufi-palvelun tarjoaa MR Lasku OY. Näissä termeissä "MRLasku", "me" tai "me" tarkoittaa MR Lasku OY:tä tai muuta MR Lasku OY:n rekisteröimää nimeä. Palvelun käyttäjä on tilaajan palveluksessa työskentelevä urakoitsija, joka sopii itsenäisesti tehtävien ehdoista ja hinnoittelusta.
 2. MR Lasku OY ei markkinoi tai myy palvelunkäyttäjien töitä. Myynninedistämis- ja markkinointitoimenpiteistä on sovittava erikseen MRlaskun ja palvelun käyttäjän kesken.
 3. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän luomista mrlasku.fi-sivulle. Käyttäjän luominen on ilmaista eikä sido käyttäjää mihinkään. MR Lasku tiedottaa käyttäjätilin toiminnasta erillisellä sähköpostilla: "Kiitos rekisteröitymisestä. Nyt voit kirjautua palveluun."
 4. MR Lasku ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjiensä vastuusta tai velvollisuuksista heidän työssään. Tässä yhteydessä vastuuseen ja vastuuseen sisältyvät käyttäjän työn aikana tai sen jälkeen tapahtuneet virheet, viivästykset tai laiminlyönnit. Palvelun käyttäjän tulee sopia itsenäisesti työn suorittamisesta asiakkaan kanssa. Mikäli palvelun käyttäjä kieltäytyy, ei pysty tai muutoin kykene korjaamaan itsensä aiheuttamaa virhettä, MR Laskulla on oikeus korjata työn virheellinen tulos ja vaatia palvelun käyttäjältä kustannukset. Palvelun käyttäjän tulee varmistaa, että toimeksiantaja ja kolmannet osapuolet ovat täysin tietoisia asemastamme ja osapuolten välisestä vastuunjaosta.
 5. Palvelun käyttäjä on vakuutettu laissa säädetyllä vakuutuksella. MR Laskul OY-I:llä on enintään 1 000 000 euron vastuuvakuutus, joka vakuutuksen ehtojen mukaan korvaa päämiehelle tai kolmansille osapuolille sekä aineelliselle omaisuudelle työn aikana aiheutuneet vahingot. Palvelun käyttäjä on velvollinen maksamaan vakuutuskorvauksen omavastuun. Vakuutus ei korvaa ammattitaidottomasta työstä aiheutuneita vahinkoja. Jos toimiala, jolla palvelun käyttäjä toimii, on viranomaisten valvonnassa, tulee MR Laskille toimittaa riittävä ja oikea todistus ja dokumentaatio palvelun käyttäjän ammatillisesta osaamisesta.
 6. Palvelun käyttäjä on velvollinen ottamaan YEL-eläkkeen, jos hänen vuositulonsa ylittävät 8 575 euroa (vuonna 2023). Käyttäjä voi allekirjoittaa eläkkeen myös MR Laskun kautta valtakirjan perusteella.
 7. Palvelun käyttäjä vastaa itse tapaturmavakuutuksesta ja voi ottaa tämän vakuutuksen myös valtakirjalla MR Laskun kautta. MR Lasku ei vastaa palvelun käyttäjän työtapaturmasta, jos käyttäjä ei ole ottanut tapaturmavakuutusta ja on sen jälkeen sattunut työtapaturmaan.
 8. MR Lasku OY takaa palvelun käyttäjien yksityisyyden "Tietosuojalain (2018/1050)" ja "Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004)" mukaisesti. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta laatia laskuja, hyvityksiä, lyhennyksiä tai alihankintasopimuksia MR Laskun puolesta. Palvelun käyttäjäsopimukset tulee tehdä siten, että MR Lasku OY on hallintoyhtiö ja palvelun käyttäjä vastaa sopimusvelvoitteistaan. Rahastoyhtiön toiminimeä ei saa käyttää arvonlisäverottomiin ostoihin EU:n sisällä tai sen ulkopuolella.
 9. Verkkosivuilla ilmoitettu palvelumaksu veloitetaan maksetuista maksuista. Palvelumaksu on progressiivinen ja riippuu palvelunkäyttäjän kokonaislaskusta. Palvelumaksu on kuusi prosenttia ja se lasketaan laskun arvonlisäverottoman hinnan perusteella. Palvelumaksua kohden ei ole erillistä vähimmäishintaa.
 10. Välitön palkkapalvelumaksu on 5 %, joka tulee maksaa normaalin palvelumaksun lisäksi. Pikamaksu on laskukohtainen ja sinun on valittava laskutuslomakkeesta erillinen pikamaksu. Nopea maksuaika riippuu laskun vahvistuksesta. Kiirpalgan käyttäjä saa palkan pankkitililleen 3 vuorokauden kuluessa, mikäli laskun työnantaja vahvistaa. Lisäksi laskun tulee olla riidaton, eikä laskun pääoma saa sisältää hyvitysominaisuuksia. Pikamaksun voimassaolo vahvistetaan suoraan työnantajalta, jos käyttäjä ei ole toimittanut kirjallista vahvistusta laskulle. Kiirpalgan käyttäjällä voi olla samanaikaisesti avoimia laskuja jopa 2 000 euroa.
 11. Palvelun käyttäjän tulee toimittaa verokortti MR Laskille palkanmaksua varten. Verokortti on esitettävä ennen ensimmäistä maksua. Asiakkaan kanssa on mahdollista tehdä sopimus ennen verokortin toimittamista. Jos verokorttia ei toimiteta ennen ensimmäistä palkkaa, pidätämme palkasta 60 %.
 12. MR Lasku maksaa palvelun käyttäjälle laskun maksun saapuessa pankkitilille. Palkka maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot (kuitit, matkakulut, tiedot, palkkioiden jakautuminen jne.) on asianmukaisesti toimitettu meille.
 13. Teenuse kasutaja palk arvutatakse käibemaksuvaba arve summa alusel. Käibemaksuvabast summast arvestatakse maha teenustasu kuus protsenti, (kui on sõlmitud siis ka õnnetusjuhtumikindlustus ja pensioni kindlustus), tööandja kohustuslikud kulud ja teenuse kasutaja isiklikud mahaarvamised. Korralduse alusel makstavad palgad ja kulud lepitakse kokku nii ühekordsete, sealhulgas puhkusekompensatsioonide osas.*Lisaks palgamaksele antakse kasutajale ka elektrooniline palga kirjeldus. Kasutajal on õigus nõuda ka töö- ja palgatõendit. Lisaks ei pea teenuse kasutaja tegema eraldi deklaratsioone ega eraldi makseid teistele osapooltele.
 14. Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan turvallisuusmääräyksiä. Työhön liittyvät verovapautukset ja päivärahat korvataan ansioiden perusteella. Kulut voidaan maksaa autostasi ja työhön liittyvistä materiaalikuluista (paitsi kodin ja työpaikan väliset matkat).
 15. Palvelun käyttäjä ei voi vähentää käyttöomaisuuden hankintaa MR Laskun kautta, muuten kirjanpito-omaisuus siirtyy meille. Edellä mainitut ostot on vähennettävä palvelunkäyttäjän henkilökohtaisen verotuksen yhteydessä. Palvelun käyttäjä vastaa myös siitä, että ilmoitetut verovapaat kulut ja muut kulut ovat oikein ja enintään kahta kuukautta vanhoja (kulukuitit tulee toimittaa alkuperäisinä viimeistään maksua tehdessä). MR Lasku pidättää oikeuden olla hyväksymättä kulupyyntöjä.
 16. Palvelun käyttäjä on velvollinen sopia työstä ja hinnoista asiakkaan kanssa. MR Lasku suosittelee kirjallisen työsopimuksen allekirjoittamista, josta ilmenee vähintään työn vähimmäissisältö. Käyttäjän tulee määrittää työnsä kokonaiskustannus siten, että bruttopalkka ei ole alempi kuin alalla voimassa oleva työsopimus. Palkkaus ei saa olla pienempi kuin toimialan minimipalkkasäännökset, mukaan lukien verovapaiden etuuksien maksaminen. MR Lasku varaa oikeuden olla maksamatta, jos epäillään yllä olevien sääntöjen rikkomista.

 

 Lisäksi:

  1. Palvelun käyttäjän tulee noudattaa Suomessa voimassa olevia lakeja.
  2. Palvelun käyttäjän on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä ja hän on velvollinen tutustumaan tulevaan työhön ja siihen liittyviin työturvallisuustoimenpiteisiin ennen työn aloittamista. Palvelun käyttäjän on varmistettava, että hänellä on työssä tarvittavat oikeat ja ajantasaiset suojavarusteet. Palvelun käyttäjä on myös vastuussa näiden työkalujen käytöstä.
  3. Palvelun käyttäjän on viranomaisen valvonnassa todistettava pätevyytensä asianmukaisilla asiakirjoilla. Mikäli työ vaatii erillisiä lisenssejä, vastaa palvelun käyttäjä siitä, että hänellä on oikeat ja ajantasaiset oikeudet. Luvanvaraiset työluvat on sovittava etukäteen MR Laskun kanssa. Mikäli näitä ehtoja rikotaan, palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen MR Lasku Oy:n voimassa olevan vastuuvakuutuksen kautta.
  4. Palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee muun muassa laskutuslomakkeessa annettuja tietoja sekä verovapaiden kulujen ja muiden kulujen ilmoitusta.
  5. MR Lasku ei missään olosuhteissa takaa urakoitsijan suorittamaa työtä eikä ole vastuussa "Tuotevastuulaista (649/1990)" johtuvista vahingoista. Kevytyrittäjä tunnistetaan sekä verotuksen että kirjanpidon kannalta MR Lasku Oy:n työntekijäksi.
  6. Muissa asioissa, kuten työoikeudessa, työntekijän oikeudellinen asema voi vaihdella. Työttömyysetuuden osalta kevytyrittäjä voidaan luokitella yrittäjäksi. Eläkevakuutuksen osalta työntekijä vastaa YEL-vakuutuksen ottamisesta. MR Lasku mahdollistaa YEL-vakuutusvelvollisuuden ja tapaturmavakuutuksen palvelun kautta, joista MR Lasku pidättää maksun erikseen ennen palkan maksamista. Ennakonpidätykset näkyvät palkkalaskelmassa. 
 •  

 

fiFinnish